Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nani Jarinah binti Haji Jahari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Umum) - Antara elemen penting bagi seorang pelajar ialah pengurusan masa dan sokongan yang berterusan serta kerjasama yang baik dari pelbagai pihak.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/Mengaji_small.jpg

MENGAJI AL-QURAN DI RUMAH

Klik pada link Jadual Mengaji Di Rumah.

...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

KESAHIHAN HADIS PERLU DIAMBIL PERHATIAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Oktober. - Lebih 700 peserta menghadiri Webinar Pendidikan Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Habibi Rasulullah' bersempena Sambutan Ma ... Selanjutnya

Berita 2

KHIYAR DIBENARKAN DALAM JUAL BELI

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 21 Oktober. - Taradhin bermaksud suka sama suka. Maka apabila disebutkan Taradhin dalam konteks Muamala ... Selanjutnya

Berita 3

RAIH KASIH SAYANG ALLAH MELALUI TAUBAT

SENGKURONG, Rabu, 8 September. - Setiap Bani Adam pasti telah melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat dan kemahuan bertaubat ada ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png