Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/Mengaji_small.jpg

MENGAJI AL-QURAN DI RUMAH

Klik pada link Jadual Mengaji Di Rumah.

...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

RAIH KASIH SAYANG ALLAH MELALUI TAUBAT

SENGKURONG, Rabu, 8 September. - Setiap Bani Adam pasti telah melakukan kesalahan, akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat dan kemahuan bertaubat ada ... Selanjutnya

Berita 2

SEMBAHYANG TERAS KEUTUHAN SEORANG MUSLIM

GADONG, Rabu, 4 Ogos. - Jerayawara Menghalusi Solat Mazhab Syafi'i Bagi Guru-guru Sekolah Rendah, Menengah dan Pusat Tingkatan Enam Seluruh Negara anjuran Fakulti Syariah, Kol ... Selanjutnya

Berita 3

INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SERAH KUTIPAN DERMA

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 2 Ogos. - Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 yang masih dibukakan sehingga 23 Ogos, hari ini menerima derma sejumlah BND10,000 daripada institusi-ins ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png