Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Syafiqah binti Haji Amzah Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Syariah) - Alhamdulillah, sepanjang menuntut lebih kurang 3 tahun di KUPU SB terdapat banyak pengalaman yang diperolehi dan pelbagai ilmu yang dipelajari, ianya memberikan kesedaran kepada saya bahawa ilmu Allah SWT itu sangat luas. Dan hendaklah ilmu itu dimanfaatkan sebaik m... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/makluman%20website%202023.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2023/2024

​Permohonan kemasukan bagi melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan mula dibukakan mulai 20 Februari hingga 12 Mac...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

MEMPRAKTIKKAN TARBIYAH ISLAM DALAM KEKELUARGAAN

​BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 17 Mei. - Mu'tamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023 (Muafiq23) diadakan bagi menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sulta ... Selanjutnya

Berita 2

MEMPERKASA INSTITUSI KELUARGA BAGI MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN

​BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 17 Mei. - Keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk setelah wujudnya perkahwinan yang sah dengan tujuan membentuk kel ... Selanjutnya

Berita 3

CADANGAN 12 RESOLUSI MU'TAMAR ANTARABANGSA FIQH AL-USRAH

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 18 Mei. - Sebanyak 12 perkara dalam resolusi dicadangkan dalam Mu'tamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Beg ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

3

Hari Lagi
Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei - Rabu, 11 Zulkaedah 1444H
31/5/2023

32

Hari Lagi
* Hari Raya Aidil Adha - Khamis, 10 Zulhijjah 1444H
29/6/2023

48

Hari Lagi
Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-77 - Sabtu, 26 Zulhijjah 1444H
15/7/2023

52

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - Rabu, 1 Muharram 1445H
19/7/2023

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png