Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:4dc259a0-5dd1-e0d7-3cc7-186d10b495af
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/PERKULIAHAN%2022-23.png

INFO PERKULIAHAN SEMESTER I SESI PENGAJIAN 2022/2023

​Selamat Datang melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Disediakan di bawah ini maklumat pengurusan hal ehwal perkuliahan bagi Semester I sesi Pengajian 2022/2023:

a) Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

MAJLIS KESYUKURAN MINGGU TA'ARUF RAI PELAJAR BAHARU KUPU SB

​BERAKAS, Khamis, 28 Julai. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mengadakan Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf Ke -16 bagi seramai 105 Pelajar Baharu KUPU SB Pengambilan Sesi 2022 / 2023, di Perkampungan Sukan, Berakas. Hadir s ... Selanjutnya

Berita 2

105 PELAJAR BAHARU KUPU SB MULAKAN MINGGU TA'ARUF

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Julai. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan(KUPU SB)melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar telah mengadakan taklimat Minggu Ta'aruf di Perkampungan Sukan, Berakas bagi pelajar baharu Pengambilan Ke-16, Sesi P ... Selanjutnya

Berita 3

PERTANDINGAN AZAN, RAWI KUPU SB SERIKAN PENTAS PERAYAAN

​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 16 Julai. - Awang Mohammad Syafiq bin Mohammad Suhardie dan Dayang Siti Nurlyana binti Abdullah Emran masing-masing muncul juara pada Pertandingan Azan dan Rawi anjuran Ba ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png