Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG

Jawatan Penolong Pensyarah (PT1) dan Pensyarah (PT1A)-     

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

BERSAMA MEMBENDUNG PENULARAN COVID-19

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu,21Mac.-Berikutan dengan perkembangan terkini mengenai penularan jangkitan wabak COVID-19 sepertimana yang dikemas kini oleh Kementerian Kesihatan, Neg ... Selanjutnya

Berita 2

PASTIKAN DASAR SELARI TUNTUTAN ISLAM

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 7 Mac. - Maqasid Syariah adalah merupakan salah satu elemen penting yang diambil kira dalam proses penentuan sesetengah hukum syarak bagi permasalaha ... Selanjutnya

Berita 3

KUPU SB MANTAPKAN SEMANGAT PATRIOTIK MAHASISWA

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 17 Februari. - Sebag ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png