Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nor Siti Hawa Haji Usin Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Usuluddin) - Pengalaman belajar di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan sangat luar biasa. Banyak ilmu, pengalaman, pengajaran yang diperolehi sepanjang 3 tahun saya belajar. Tidak dinafikan juga, memang banyak juga cabaran-cabaran yang dilalui sepanjang saya belajar di si... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionDocuments/makluman/POSTER%20MAKLUMAN%20KEMASUKAN.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2024/2025

​Permohonan kemasukan bagi melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan mula dibukakan mulai 17 Februari hingga 1...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

KUPU SB, IAIN PONTIANAK JALIN KERJASAMA AKADEMIK

​BANDAR SERI BEGAWAN, 6 JUN – Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) telah menjalin kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Kalimantan B ... Selanjutnya

Berita 2

4 PELAJAR KUPU SB JALANI LATIHAN MENGAJAR DI MALAYSIA

​BANDAR SERI BEGAWAN, 2 JUN – Empat orang mahasiswa dan mahasiswi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) telah berlepas ke Kuala Lumpur, Malaysia kelmarin unt ... Selanjutnya

Berita 3

MESYUARAT TELITI SISTEM AKREDITASI AsTEN

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 MEI – Mesyuarat ketua-ketua Rangkaian Persatuan Pendidikan Guru-guru Asia Tenggara (AsTEN) ke-17 telah bersidang di Institut Pendidikan Nasional, Nanya ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

15

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - Ahad, 1 Muharram 1446H
7/7/2024

23

Hari Lagi
Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-78 - Isnin, 9 Muharram 1446H
15/7/2024

86

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - Isnin, 12 Rabiulawal 1446H
16/9/2024

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png