Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) - Tidak ada perkataan ‘terlambat’ dalam menuntut dan menimba ilmu. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam diri saya selaku mahasiswa latihan dalam perkhidmatan dan juga sebagai seorang suami dan bapa kepada 4 orang anak. Sepanjang pengajian say... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

MAKLUMAN TERKINI HAL EHWAL AKADEMIK KUPU SB 2021

MAKLUMAN TERKINI (HEA) - [09 Februari 2021]: (1) Tawaran Program & Pendaftaran Permohonan Kemasukan bagi Pengambilan Baru Sesi 2...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

LEBIH 100 SERTAI KURSUS INTENSIF SOLAT

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 5 Mac. - Kursus Intensif Menghalusi Solat dan Rahsianya anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui Fakulti Syariah di ... Selanjutnya

Berita 2

HARI THAILAND JALINAN PERSAHABATAN NBD – THAILAND

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 28 Februari. - Kedutaan Diraja Thailand di Negara Brunei Darussalam (NBD) mengadakan Hari Thailand sem ... Selanjutnya

Berita 3

KUPU SB TUBUHKAN KADET TENTERA

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 26 Februari. - Penubuhan Kadet Tentera Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dihasrat bagi memenuhi misi dan visi KUPU SB untuk ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

2

Hari Lagi
Isra' Dan Mi'raj 1442H
11/3/2021

35

Hari Lagi
Menyambut Awal Ramadhan - 1 Ramadhan 1442H
13/4/2021

51

Hari Lagi
Memperingati Nuzul Al-Quran- 17 Ramadhan 1442H
29/4/2021

65

Hari Lagi
Hari Raya Aidil Fitri - 1 Syawal 1442H (Tertakluk pada penglihatan anak bulan)
13/5/2021

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png