Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran) - Dalam tempoh tersebut pengajaran yang amat penting bagi saya adalah cara seseorang pengurus dan pentadbir sekolah mempraktikkan teori-teori pengurusan dan pentadbiran di dalam sesebuah sekolah, lalu menteorikan segala praktikal yang dilaksanakan... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

SENARAI NAMA PEMOHON YANG DITAWARKAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SESI 2018/2019

BERIKUT DISENARAIKAN NAMA-NAMA PEMOHON YANG DI TAWARKAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN KE KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN SESI 2018/2019M BAGI PROGRAM-PROGRAM BERIKUT:

  1. PROGRAM DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMASelanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

KUPU SB METERAI TUJUH MOU

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 5 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bers ... Selanjutnya

Berita 2

GRADUAN KUPU SB DIRAI

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 Nov – Seramai 233 orang graduan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) telah diraikan pada M ... Selanjutnya

Berita 3

KUKUHKAN JATI DIRI PELAJAR KEMAHIRAN INTERAKSI BERFIKIR

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 5 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) menawarkan Kursus Kemahiran Berfikir dan Komunikasi Islamik ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

7

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1440H
20/11/2018

49

Hari Lagi
Awal Tahun Masihi 2019
1/1/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png