Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Syafiqah binti Haji Amzah Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Syariah) - Alhamdulillah, sepanjang menuntut lebih kurang 3 tahun di KUPU SB terdapat banyak pengalaman yang diperolehi dan pelbagai ilmu yang dipelajari, ianya memberikan kesedaran kepada saya bahawa ilmu Allah SWT itu sangat luas. Dan hendaklah ilmu itu dimanfaatkan sebaik m... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

SENARAI PEMOHON YANG DITAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN BAGI KEMASUKAN BULAN OGOS 2019, SESI KEMASUKAN 2019/2020

...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

DUA MAHASISWA KUPU SB SERTAI ASTEN STEP

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 16 Jun. - Dua mahasiswa Program Sarjana Muda Perguruan Ugama terpilih bagi mengikuti Program Pertukaran Mengajar pelajar AsTEN (AsT ... Selanjutnya

Berita 2

BUDAYAKAN TADARUS AL-QURAN BERKELUARGA

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 25 Mei. - Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah bagi membentuk sahsiah anak-anak ... Selanjutnya

Berita 3

PESERTA BENGKEL LUGHATUL MU'ALLIM TERIMA SIJIL

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 8 Mei. - Seramai 19 peserta bengkel yang terdiri daripada guru-guru Sekolah Arab menerima sijil tamat kursus pembelajaran bahasa Ar ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

18

Hari Lagi
Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-73
15/7/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png