Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nani Jarinah binti Haji Jahari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Umum) - Antara elemen penting bagi seorang pelajar ialah pengurusan masa dan sokongan yang berterusan serta kerjasama yang baik dari pelbagai pihak.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG 2021

Sila klik pada nama jawatan dibawah untuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat kelayakan bagi jawatan tersebut.

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

SITI NURLYANA JUARA PERTANDINGAN TAZKIRAH

​BANDAR SERI BEGAWAN, 18 JULAI – Pemenang pertandingan Tazkirah dan Persembahan Pentas sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertua ... Selanjutnya

Berita 2

BANTU PESERTA BENTUK CIRI KEPIMPINAN, KERJA BERPASUKAN

​BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu 10 Julai. - Program Akademi Kepimpinan Melayu Islam Beraja (MIB) 2021 / 2022, anjuran bersama Persatuan Pelajar Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), melalui Ba ... Selanjutnya

Berita 3

TANGANI MUSIBAH DENGAN PEGANGAN AHLI SUNNAH WALJAMAAH

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 7 Julai. - Perbincangan mengenai prinsip akidah dalam menangani sebarang musibah dengan pegangan Ahli Sunnah Waljamaah antara ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

9

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - 1 Muharram 1443H
10/8/2021

79

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1443H
19/10/2021

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png