Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG 2021

Sila klik pada nama jawatan dibawah untuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat kelayakan bagi jawatan tersebut.

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

MAJLIS PENUTUP TADARUS AL-QURAN KUPU SB

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 10 Mei. - Sesuai dengan keberkatan Ramadan meskipun hampir menutup tirainya dalam beberapa hari sahaja l ... Selanjutnya

Berita 2

KHIDMAT MASYARAKAT KUPU SB

LUMUT, Rabu, 28 April. - Program Mahabbah Ramadan yang mula diperkenalkan pada tahun 2017 merupakan satu aktiviti dalam rancangan ta ... Selanjutnya

Berita 3

BERAMAL, BERKHIDMAT UNTUK MASYARAKAT

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 28 April. - Ra'es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Dr. Haji Adanan bin Haji Basar ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

16

Hari Lagi
Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
31/5/2021

61

Hari Lagi
Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75
15/7/2021

87

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - 1 Muharram 1443H
10/8/2021

157

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1443H
19/10/2021

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png