Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nani Jarinah binti Haji Jahari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Umum) - Antara elemen penting bagi seorang pelajar ialah pengurusan masa dan sokongan yang berterusan serta kerjasama yang baik dari pelbagai pihak.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG

Bagi jawatan PENERBIT KANAN dan PEKERJA TINGKAT II (BERGAJI HARI) di...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

HADIRI ISTIADAT KONVOKESYEN UPSI KALI KE-21

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 22 November. – Sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Perguruan Ugama di Negara Brunei Darussalam, Kole ... Selanjutnya

Berita 2

KHAIRAT KEMANUSIAAN KUPU SB

TEMBURONG, Sabtu, 16 November. - Program jati diri dan pengembangan potensi diri, Nadi Pertanian Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mela ... Selanjutnya

Berita 3

KONGSI PELAKSANAAN FALSAFAH PENDIDIKAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 11 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dengan kerjasam ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

4

Hari Lagi
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Ke-12 (KAIB 12) ~ 11-12 Disember 2019 @ Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas (ICC)
11/12/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png