Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) - Tidak ada perkataan ‘terlambat’ dalam menuntut dan menimba ilmu. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam diri saya selaku mahasiswa latihan dalam perkhidmatan dan juga sebagai seorang suami dan bapa kepada 4 orang anak. Sepanjang pengajian say... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/makluman%20HEA2.jpg

PENGUMUMAN DAN MAKLUMAN TERKINI (HEA) - PERMOHONAN KEMASUKAN

Permohonan Kemasukan Bulan Ogos Sesi 2019/2020

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

CONTOHI WANITA HEBAT ZAMAN DAHULU

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 10 April. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Fakulti Syariah dengan kerjasama Pusat Kajian Fiqh al-Usrah me ... Selanjutnya

Berita 2

TERIMA LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP SEDUNIA

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 1 April. - Seramai 41 Ahli Pengakap Kelana dari Pasukan Pengakap Pengambilan Kedua dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Bega ... Selanjutnya

Berita 3

PUPUK SEMANGAT PATRIOTISME MELALUI KESENIAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 25 Mac. - Kesenian dilihat sebagai salah satu ciptaan manusia dan memiliki ekspresi penciptanya dan segala bentuk hiasan dan kadan ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

16

Hari Lagi
Menyambut Awal Ramadhan 1440H
6/5/2019

32

Hari Lagi
Memperingati Nuzul Al-Quran 1440H
22/5/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png