Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nor Siti Hawa Haji Usin Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Usuluddin) - Pengalaman belajar di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan sangat luar biasa. Banyak ilmu, pengalaman, pengajaran yang diperolehi sepanjang 3 tahun saya belajar. Tidak dinafikan juga, memang banyak juga cabaran-cabaran yang dilalui sepanjang saya belajar di si... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://kupusb-pro.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/makluman/PERKULIAHAN%2022-23.png

INFO PERKULIAHAN SEMESTER I SESI PENGAJIAN 2022/2023

Selamat Datang melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

Disediakan dibawah ini maklumat pengurusan hal ehwal perkuliahan bagi Semester I Sesi Sengajian 2022/2023.Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

42 PESERTA BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN ISLAM TERIMA SIJIL

​BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 15 November. - Bengkel Kemahiran Keibubapaan Islam anjuran Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) ya ... Selanjutnya

Berita 2

PENDIDIKAN KEKELUARGAAN DOMINASI PEMBENTUKAN SYAKHSIAH ANAK-ANAK

​BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 14 November. - Banyak terjadi kes kekeluargaan yang menyumbang kepada gejala sosial antaranya ialah isu keibubapaan. ... Selanjutnya

Berita 3

PUPUK PEMIKIRAN KREATIF, NILAI KEUSAHAWANAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 11 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui anjuran bersama Fakulti Syariah dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar meng ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png