Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Syafiqah binti Haji Amzah Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Syariah) - Alhamdulillah, sepanjang menuntut lebih kurang 3 tahun di KUPU SB terdapat banyak pengalaman yang diperolehi dan pelbagai ilmu yang dipelajari, ianya memberikan kesedaran kepada saya bahawa ilmu Allah SWT itu sangat luas. Dan hendaklah ilmu itu dimanfaatkan sebaik m... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/PERKULIAHAN%2022-23.png

INFO PERKULIAHAN SEMESTER I SESI PENGAJIAN 2022/2023

​Selamat Datang melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. 

Disediakan di bawah ini maklumat pengurusan hal ehwal perkuliahan bagi Semester I sesi Pengajian 2022/...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

TANAM KEYAKINAN PESERTA DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 21 September. - Keperluan keberkesanan pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah ugama adalah sangat penting untuk diambil perhatian sebaga ... Selanjutnya

Berita 2

FORUM KHAS BELIA TAMPILKAN PELBAGAI ASPEK PERBINCANGAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 17 September. - Majlis Perasmian Bengkel Intensif Belia Syumul Harapan Negara, yang diadakan di Dewan Ta ... Selanjutnya

Berita 3

KEROHANIAN BELIA SYUMUL PERLU DIBENTUK, DIBINA

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 17 September. - Ra'es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Dr. Haji Adanan bin Haji Basar menjelaskan bahawa untuk menjadi beli ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png