Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran) - Dalam tempoh tersebut pengajaran yang amat penting bagi saya adalah cara seseorang pengurus dan pentadbir sekolah mempraktikkan teori-teori pengurusan dan pentadbiran di dalam sesebuah sekolah, lalu menteorikan segala praktikal yang dilaksanakan... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/makluman%20website%202023.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2023/2024

​Permohonan kemasukan bagi melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan mula dibukakan mulai 20 Februari hingga 12 Mac...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

JADIKAN TERAPI KETUHANAN SEBAGAI RAWATAN UTAMA

BERAKAS, Sabtu, 18 Mac. - Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned menekankan bahawa terapi k ... Selanjutnya

Berita 2

KESIHATAN MENTAL BERKAIT RAPAT DENGAN ASPEK KESEJAHTERAAN SESEORANG

​BERAKAS, Sabtu, 18 Mac. - Kesihatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesihatan diri seseorang secara menyeluruh. ... Selanjutnya

Berita 3

SEMINAR SERANTAU KESIHATAN MENTAL 2023 BUKA TIRAI

​BERAKAS, Sabtu, 18 Mac. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan (PPK) dan Kementerian ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

14

Hari Lagi
* Memperingati Nuzul Al-Quran- Sabtu, 17 Ramadhan 1444H
8/4/2023

28

Hari Lagi
* Hari Raya Aidil Fitri - Sabtu, 1 Syawal 1444H (tertakluk pada penglihatan anak bulan)
22/4/2023

67

Hari Lagi
Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei - Rabu, 11 Zulkaedah 1444H
31/5/2023

96

Hari Lagi
* Hari Raya Aidil Adha - Khamis, 10 Zulhijjah 1444H
29/6/2023

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png