Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Rosmawati binti Haji Jumat Sarjana Muda Perguruan Ugama (Syariah) - Pengalaman sepanjang pengajian di KUPU SB lebih kurang selama empat tahun dan merupakan pelajar yang sudah mendirikan rumah tangga serta mempunyai anak, menjadikan saya seorang yang tabah dan berazam untuk menamatkan pengajian walaupun menempuhi pelbagai cabaran. Ia mendis... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/Makluman%20Kemasukan%202022.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2022/2023

​Permohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2022/2023 dibukakan pada hari Isnin, 25 April 2022 hingga 15 Mei 2022. 

Pemohon hendaklah mendaftarkan permohonan melalui pendaftaran dalam talian (online). Pendaftaran boleh dibuat m...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

MUAFIQ 22 MELABUHKAN TIRAI

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 9 Jun. - Mu'tamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2022 (MUAFIQ 22) anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama ... Selanjutnya

Berita 2

KE ARAH KEHIDUPAN BERKELUARGA PENUH HARMONI

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 8 Jun. - Mu'tamar Antarabangsa Fiqh al-Usrah 2022 (MUAFIQ 22) diadakan dengan harapan dapat memperkasa pe ... Selanjutnya

Berita 3

KELUARGA WUJUDKAN KETURUNAN, GENERASI PENERUS MASA DEPAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 8 Jun. - Fiqh ertinya ilmu tentang hukum-hukum agama Islam, manakala al-Usrah bererti keluarga atau ahli ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

11

Hari Lagi
Hari Raya Aidil Adha - 10 Zulhijjah 1443H
9/7/2022

17

Hari Lagi
Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-76
15/7/2022

32

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - 1 Muharram 1444H
30/7/2022

102

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1444H
8/10/2022

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png