Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER II SESI 2018/2019

...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

CEBURI KEUSAHAWANAN, BANTU KERAJAAN ATASI ISU PENGANGGURAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 14 September. - Kerajaan telah banyak menyediakan peluang-peluang bagi pengusaha-pengusaha tempatan agar ... Selanjutnya

Berita 2

MAHASISWA KUPU SB PELAJARI MENAPIH SINJANG, MENAMBAT DASTAR

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 7 September – Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui Bahagian ... Selanjutnya

Berita 3

SEMINAR KUKUHKAN KEFAHAMAN AKIDAH UMAT ISLAM

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 15 Ogos. - Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa 2019 (SEKAPES), Kolej Universiti Perguruan Uga ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

24

Hari Lagi
Majlis Konvokesyen Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Ke-9
15/10/2019

49

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam - 12 Rabiulawal 1441H
9/11/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png