Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran) - Dalam tempoh tersebut pengajaran yang amat penting bagi saya adalah cara seseorang pengurus dan pentadbir sekolah mempraktikkan teori-teori pengurusan dan pentadbiran di dalam sesebuah sekolah, lalu menteorikan segala praktikal yang dilaksanakan... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG

Sila klik pada nama jawatan dibawah untuk keterangan lanjut serta syarat-syarat kelayakan bagi jawatan tersebut....Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

KHAIRAT KEMANUSIAAN KUPU SB

TEMBURONG, Sabtu, 16 November. - Program jati diri dan pengembangan potensi diri, Nadi Pertanian Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mela ... Selanjutnya

Berita 2

KONGSI PELAKSANAAN FALSAFAH PENDIDIKAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 11 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dengan kerjasam ... Selanjutnya

Berita 3

TERAPKAN NILAI AGAMA DALAM INTEGRASI TEKNOLOGI

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 11 November. - Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

20

Hari Lagi
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Ke-12 (KAIB 12) ~ 11-13 Disember 2019 @ Tarindak De' Seni
11/12/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png