Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran) - Dalam tempoh tersebut pengajaran yang amat penting bagi saya adalah cara seseorang pengurus dan pentadbir sekolah mempraktikkan teori-teori pengurusan dan pentadbiran di dalam sesebuah sekolah, lalu menteorikan segala praktikal yang dilaksanakan... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/makluman%20website%202023.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2023/2024

​Permohonan kemasukan bagi melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan mula dibukakan mulai 20 Februari hingga 12 Mac...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

KUPU SB TERAJUI KEJOHANAN FUTSAL SEMPENA HARI GURU KE-33

BERAKAS, Ahad, 24 September. - Kejohanan Futsal bersempena Sambutan Hari Guru Ke-33, Tahun 2023 menyaksikan dua kumpulan finalis iaitu pasukan Kolej Universiti Perguruan Ugama ... Selanjutnya

Berita 2

PERKASAKAN KUALITI DA'IE, MANTAPKAN GERAK KERJA DAKWAH

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 17 Ogos. - Seminar Antarabangsa Pendidikan Usuluddin yang berlangsung selama dua hari bermula hari 16 Ogos anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugam ... Selanjutnya

Berita 3

MANFAATKAN KEUPAYAAN TEKNOLOGI UNTUK SEBAR LUASKAN KEFAHAMAN ISLAM

​BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 17 Ogos. - Dalam era Revolusi Industri 4.0 yang dihidangkan dengan pelbagai teknologi dan keupayaan, maka perlu untuk dimanfaatkan kepelbagaian m ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png