Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I & PENDAFTARAN KURSUS PENGAJIAN (PKP) BAGI SEMESTER II - SESI 2018/2019


BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK - Pengumuman dan Makluman Terkini: 
<...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

KUPU SB TAWARKAN 15 PROGRAM KURSUS MINOR

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 14 Januari. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melangkah maju ke ... Selanjutnya

Berita 2

KUPU SB ADAKAN PROGRAM KHAIRAT KEMANUSIAAN, LOMBOK

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 31 Disember. - Untuk memberi galakan kepada para mahasiswa, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui Pusat Ilmu Teras buat j ... Selanjutnya

Berita 3

MULIAKAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA AL-QURAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 22 Disember. - Setiap tahun, 18 Disember merupakan hari bagi Sambutan Bahasa Arab Sedunia yang telah ditetapkan oleh pihak UNESCO Pertubuhan Bangsa ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png