Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerpustakaan

​​LATAR BELAKANG
Tempat asal Perpustakaan MPUSB ialah di bangunan pentadbiran yang mula digunakan pada 1 Januari 1983 kemudian berpindah ke bangunan yang ada pada masa ini.

VISI
Untuk mengangkat imej Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) sebagai sebuah institusi pendidikan perguruan yang cemerlang di peringkat negara dan antarabangsa.

MISI
Menyediakan kemudahan dan memberi perkhidmatan bagi memperkasa tahap pencapaian proses pengajaran-pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan KUPU SB.

OBJEKTIF
  1. Meningkatkan mutu pengajaran-pembelajaran khasnya dalam bidang Perguruan Ugama di Negara Brunei Darussalam kepada seluruh warga KUPU SB.
  2. Menyuburkan minat budaya  membaca menerusi pelbagai kemudahan yang ada di Perpustakaan seperti buku, jurnal, majalah, manuskrip, audio-visual dan akhbar dikalangan warga KUPU SB.
  3. Menjadi pusat maklumat yang berkualiti dan terkini serta menyediakan kemudahan dalam semua program anjuran KUPU SB.
  4. Membina serta memperkaya koleksi dalam bidang pendidikan guru.
  5. Bekerjasama dalam bidang Perpustakaan dengan institusi-institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara

PENTADBIRAN PERPUSTAKAAN

Hajah Razidah binti Haji Jamaluddin
Pustakawan
E-mel :  razidah.jamaluddin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Dayangku Kupah Muniaty binti Pengiran Haji Mohammad Hassan
Penolong Pegawai Perpustakaan Tingkat II
E-mel :  muniaty.hassan@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 387

Mahani binti Haji Mat Yassin
Penolong Pegawai Perpustakaan Tingkat II
E-mel :  mahani.yassin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 387

Hajah Rusmah binti Haji Muksin
Pembantu Perpustakaan Tingkat I
E-mel :  rusmah.muksin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 386

Azlina binti Osman/Othman
Pembantu Perpustakaan Tingkat I
E-mel : azlina.osman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 386

Armalenay binti Haji Ahmad
Pembantu Perpustakaan Tingkat I
E-mel : armalenay.ahmad@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 386

Hajah Faridah binti Haji Abdul Rahman
Pembantu Perpustakaan Tingkat II
E-mel : faridah.rahman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 386

Mohammad Ali Semsudin bin Haji Ali
Pengendali Mesin Cetak Offset Tingkat II
E-mel : semsudin.ali@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Dk Mardiana binti Pengiran Hj Othman
Pekerja Sambilan
E-mel :  mardiana.othman@kupusb.edu.bn
No. Tel : 2 236277 E-mel umum:  library@kupu-sb.edu.bn


Sila klik http://library.kupu-sb.edu.bn bagi melayari KUPU SB Online Catalogue.

MUAT TURUN BORANG