Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenat

RA'ES 
Pengerusi
Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
E-mel  :  adanan.basar@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN RA'ES (PEMANGKU)
Timbalan Pengerusi 
Dr. Abang Haji Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel  :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bn

PENOLONG RA'ES (PEMANGKU)
Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
E-mel  :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn

BENDAHARI (PEMANGKU)
Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman
E-mel   :  adi.rahman@kupu-sb.edu.bn 

DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Mikdar Rusdi
E-mel  :  mikdar.rusdi@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI SYARIAH (PEMANGKU)
Azman bin Haji Kassim
E-mel   :  azman.kassim@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Prof. Madya Dr. Mohd Zahiri bin Awang Mat
E-mel  :  zahiri.mat@kupu-sb.edu.bn

DEKAN PELAJAR
Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian
E-mel  :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT ILMU TERAS
Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
E-mel  :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT BAHASA 
Dr. Abang Haji Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel  :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGAJIAN LEPAS IJAZAH DAN PENYELIDIKAN
Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
E-mel  :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH

Haji Mohd Azmi bin Haji Omar
E-mel   :  azmi.omar@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGAJIAN FIQH AL USRAH
Awang Hilman bin Haji Salim
E-mel   :  hilman.salim@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN JAWI DAN KITAB TURATH
Dr Haji Harapandi bin Dahri
E-mel   :  harapandi.dahri@kupu-sb.edu.bn

KETUA PERPUSTAKAANTIMBALAN DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Ismail Abas
E-mel :  ismail.abas@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN DEKAN FAKULTI SYARIAH
Hajah Siti Juriah @ Hajah Raneya Fatehah binti Haji Japar
E-mel :  raneya.japar@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Kharhan bin Haji Jait
E-mel : kharhan.jait@kupu-sb.edu.bn

PENDAFTAR (PEMANGKU)
Setiausaha
Haji Sufri bin Kurus
E-mel  :  pendaftar@kupu-sb.edu.bn