Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenat

RA'ES 
Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
E-mel  :  adanan.basar@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN RA'ES (PEMANGKU) 
Dr. Abang Haji Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel  :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bn

PENOLONG RA'ES (PEMANGKU)
Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
E-mel  :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Mikdar Rusdi
E-mel  :  mikdar.rusdi@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI SYARIAH
Dr. Abd Rauf bin Mohd Amin
E-mel  :  rauf.amin@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Prof. Madya Dr. Mohd Zahiri bin Awang Mat
E-mel  :  zahiri.mat@kupu-sb.edu.bn

DEKAN PUSAT ILMU TERAS
Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
E-mel  :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGAJIAN FIQH AL USRAH
Hajah Rosni @ Aisyah Radhiah binti Haji Abdul Ghani
E-mel  :  rosni.gani@kupu-sb.edu.bn

DEKAN PELAJAR
Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian
E-mel  :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH
Dr Haji Harapandi bin Dahri
E-mel   :  harapandi.dahri@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGAJIAN LEPAS IJAZAH DAN PENYELIDIKAN
Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
E-mel  :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn

PENDAFTAR (PEMANGKU)
Pg Anak Haji Damit Baharuddin bin Pg Anak Safiuddin
E-mel  :  baharuddin.safiuddin@kupu-sb.edu.bn

BENDAHARI (PEMANGKU)
Khairul Shaffarani bin Haji Hamidon
E-mel  :  shaffarani.hamidon@kupu-sb.edu.bn