Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDoktor Falsafah

PROGRAM  PENGAJIAN

· (801) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Usuluddin)

· (802) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Syariah)

· (803) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Pendidikan Islam)

· (804) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Sejarah dan Tamadun Islam)

· (805) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Bahasa Arab)

· (806) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Kajian Ahli Sunnah Waljamaah)

· (807) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Sastera Islam)

 

SYARAT KEMASUKAN

1.   Memperolehi salah satu kelulusan berikut:

  • Ijazah Sarjana Perguruan Ugama dari KUPU SB.

  • Ijazah Sarjana dalam bidang pendidikan atau Pengajian Islam atau yang sebanding dengannya dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

  • Mempunyai kelayakan ikhtisas dari badan profesional yang diiktiraf.

  • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

2.   Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.

 

TEMPOH PENGAJIAN

  • Sepenuh Masa: 3-4 tahun (6-8 semester biasa).

  • Separuh Masa: 3-6 tahun (6-12 semester biasa).

  • Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.

 

MOD PENGAJIAN

Mod A: Tesis sahaja

Bagi pemegang Sarjana Perguruan Ugama atau yang sebanding dengannya sahaja

 

Mod B: Kerja Kursus dan Tesis

B1- Pemegang Sarjana Pengajian Islam;

B2- Pemegang Sarjana Pendidikan;

B3- Lain-lain Sarjana;


NOTA UMUM: Tekan di sini

Permohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2022/2023

dibukakan pada 14 Februari 2022


Klik di sini untuk memohon
Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:


UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,

BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Emel: hea@kupu-sb.edu.bn