Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDoktor Falsafah


PROGRAM PENGAJIAN

1. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Usuluddin

2. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Syariah

3. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Pendidikan Islam

4. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Sejarah dan Tamadun Islam

5. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Sastera Islam

6. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Bahasa Arab

7. Doktor Falsafah Perguruan Ugama Kajian Ahli Sunnah Waljama'ah


Sila tekan link di bawah untuk mengisi borang permohonan:
Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Telefon: (+673) 2236277 / 8214494
Faks: (+673) 2243203
www.kupu-sb.edu.bn