Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDoktor Falsafah

​​​​​​​​​​​

PROGRAM PENGAJIAN

IJAZAH DOKTOR FAL​​​SAFAH


​Fakulti Us​​​ulud​​din

(801) Dokto​​​​r Falsafah Pergur​uan Ugama (Usuluddin)

Fakulti​​ S​​yariah

(802) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Syariah)

Fakulti Pendid​​i​​​kan

(803) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Pendidikan Islam)

Fakulti Pendidik​​an Sains Kemas​yarakatan

(804) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Sejarah dan Tamadun Islam)
(807) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Sastera Islam)

Pusa​t ​Bahasa

(805) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Bahasa Arab)

Pusat Pengkajian Kefaha​man Ahli Sunnah Waljama'ah​​

(806) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Kajian Ahli Sunnah Waljamaah)

Pusat Kajian Fiqh al-​Usrah

(808) Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Fiqh al-Usrah)

SYARAT KEMASUKAN

1.     Memperolehi salah satu kelulusan berikut:
          1. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama dari KUPU SB.
          2. Ijazah Sarjana dalam bidang pendidikan atau Pengajian Islam atau yang sebanding dengannya dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.
          3. Mempunyai kelayakan ikhtisas dari badan profesional yang diiktiraf.
          4. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.
2.     Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.

TEMPOH PENGAJIAN
 1. Sepenuh Masa: 3-4 tahun (6-8 semester biasa).
 2. Separuh Masa: 3-6 tahun (6-12 semester biasa).
 3. Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.
MOD PENGAJIAN

Mod A: Tesis Penuh
Bagi pemegang Sarjana Perguruan Ugama atau yang sebanding dengannya sahaja
Mod B: Kerja Kursus dan Tesis
B1- Pemegang Sarjana Pengajian Islam;
B2- Pemegang Sarjana Pendidikan.


NOTA UMUM: Tekan di siniPermohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2024/2025

dibukakan pada 17 Februari 2024 hingga 16 Mac 2024


Klik di sini untuk memohon
Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:


UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,

BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Emel: hea@kupu-sb.edu.bn