Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSarjana Muda


PROGRAM PENGAJIAN

1. Sarjana Muda Perguruan Ugama Pendidikan Islam

2. Sarjana Muda Perguruan Ugama Pendidikan Bahasa ArabMinor
 • Pengajian al-Quran Dan al-Sunnah
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam
 • Dakwah Dan Kepimpinan
 • Fiqh DanUsul Fiqh
 • Ahwal Syakhsiyah
 • Kewangan Islam
 • Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Bimbingan Dan Kaunseling Islam
 • Pendidikan Khas
 • Multimedia Pendidikan Islam
 • Pendidikan Sains Kemasyarakatan Islam
 • Pendidikan Kesihatan Islam
 • Pendidikan Seni Islam
 • Pendidikan Melayu IslamBeraja
 • Keusahawanan Dalam Pendidikan Islam


Sila tekan link di bawah untuk mengisi borang permohonan:


Permohonan Kemasukan KUPU SB 2018

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Telefon: (+673) 2236277 / 8214494
Faks: (+673) 2243203
www.kupu-sb.edu.bn