Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSarjana Muda


PROGRAM PENGAJIAN

 

• (602) Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Bahasa Arab)

• (601) Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) - dengan minor

Senarai Minor (tertakluk kepada penawaran):

 • Pengajian al-Quran Dan al-Sunnah
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam
 • Dakwah Dan Kepimpinan
 • Usul Fiqh
 • Pendidikan Keluarga Islam
 • Kewangan Islam
 • Fiqh Ahwal Syakhsiyah
 • Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Bimbingan Dan Kaunseling
 • Pendidikan Khas
 • Inovasi dan Teknologi Pendidikan Islam
 • Pendidikan Bahasa Melayu dan Sastera Islam
 • Pendidikan Sains Kesihatan Islam
 • Pendidikan Kesenian Islam
 • Pendidikan Melayu Islam Beraja
 • Keusahawanan Dalam Pendidikan Islam
 • Aqidah Ahli Sunnah Waljama'ah
 • Fiqh Ahli Sunnah Waljama'ah
 • Tasawuf Ahli Sunnah Waljama'ah
 • Dakwah dan Isu Kontemporari

SYARAT KEMASUKAN

• Memperolehi salah satu kelulusan berikut:

 • Diploma Tertinggi Perguruan Ugama dari KUPU SB atau yang sebanding dengannya.
 • Diploma 'Aliyah Qiraat dari ITQSHHB atau yang sebanding dengannya.
 • Sijil Tinggi Pelajaran Brunei (STPUB): Lulus dalam Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei (STPUB).
 • 'A' Level: Lulus sekurang-kurangnya dua (2) mata pelajaran dengan memperolehi sekurang-kurangnya pangkat 'C' termasuk salah satu daripadanya Usuluddin atau Syariah dalam Brunei- Cambridge GCE peringkat 'A' atau yang sebanding dengannya dan lulus dalam Peperiksaan Sijil Sekolah Rendah Ugama Brunei (SSRU) atau mana-mana sijil yang sebanding dengannya.

• Calon dikehendaki:

 • Boleh membaca al-Qur'an dengan baik. ii. Boleh membaca dan menulis jawi dengan baik.
 • Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.


Maklumat/syarat tambahan:


 1. Bagi Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Bahasa Arab), pemohon adalah dikehendaki mendapat sekurang-kurangnya pangkat JAYYID dalam Lughah Arabiyyah dan Qawaid Arabiyyah atau yang sebanding dengannya.
 2. Pemohon matang: Jawatankuasa Kemasukan KUPU SB boleh mempertimbangkan permohonan sebagai pemohon matang tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
 • Mempunyai pengalaman mengajar tidak kurang daripada lima (5) tahun,
 • Memperolehi salah satu kelulusan berikut:

a) Lulus sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ugama dalam Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei (STPUB) dan memperolehi Sijil Pelajaran Ugama Brunei (SPUB) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid.
b) Lulus sekurang-kurangnya satu mata pelajaran sama ada Syariah atau Usuluddin dalam Brunei-Cambridge GCE peringkat 'A' yang sebanding dengannya.
c) Memperolehi sekurang-kurangnya kepujian empat (4) mata pelajaran dalam Brunei-Cambridge GCE peringkat 'O' termasuk Pengetahuan Ugama Islam dan Bahasa Melayu.

 • Lulus Sijil Latihan Perguruan Ugama atau yang sebanding dengannya daripada institusi-institusi pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan.
 • Lulus dalam ujian kelayakan.

TEMPOH PENGAJIAN

• Sepenuh masa: 4 tahun (8 semester).

• Separuh masa: 4-7tahun (8-14 semester). Senat boleh mempertimbangkan tempoh minimum dan maksimum pengajian mengikut kesesuaian.

 

BAHASA PENGANTAR

 

Bahasa pengantar adalah dalam Bahasa Melayu. Sementara Bahasa Arab akan digunakan bagi kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris bagi kursus Bahasa Inggeris.

 

Bagi Program Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Bahasa Arab), bahasa pengantar bagi kursus-kursus pengajian Islam adalah dalam Bahasa Arab.


NOTA UMUM: Sila tekan di sini
Permohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2022/2023

dibukakan pada 14 Februari 2022


Klik di sini untuk memohon


Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Emel: hea@kupu-sb.edu.bn