Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDiploma Lepasan Ijazah


PROGRAM PENGAJIAN

1. Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah.

2. Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Pengajaran Bahasa Arab Bagi Penutur Bukan Arab)


BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar dalam program ini adalah Bahasa Melayu. 
Sementara Bahasa Arab dan Inggeris akan digunakan bagi mata kursus yang releven.

Sila tekan link di bawah untuk mengisi borang permohonan:


Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Telefon: (+673) 2236277 / 8214494
Faks: (+673) 2243203
www.kupu-sb.edu.bn