Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDirektori Kakitangan
Powered By Tech One Solutions - Brunei

Direktori Kakitangan
Foto
  
Jawatan
  
  
  
AlamatPersuratan
  
  
expand NameofJabatan : Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan Kawasan ‎(11)
expand NameofJabatan : Bahagian Hal Ehwal Akademik ‎(6)
expand NameofJabatan : Bahagian Hal Ehwal Pelajar ‎(9)
expand NameofJabatan : Bahagian Pengurusan Strategik dan Jaminan Kualiti ‎(2)
expand NameofJabatan : Bahagian Pentadbiran ‎(10)
expand NameofJabatan : Fakulti Pendidikan ‎(14)
expand NameofJabatan : Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan ‎(4)
expand NameofJabatan : Fakulti Syariah ‎(11)
expand NameofJabatan : Fakulti Usuluddin ‎(9)
expand NameofJabatan : Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam ‎(1)
expand NameofJabatan : Pejabat Bendahari/Bahagian Kewangan ‎(9)
expand NameofJabatan : Pejabat Pendaftar ‎(2)
expand NameofJabatan : Pejabat Ra'es ‎(3)
expand NameofJabatan : Pejabat Timbalan Ra'es ‎(3)
expand NameofJabatan : Perpustakaan ‎(9)
expand NameofJabatan : Pusat Bahasa ‎(7)
expand NameofJabatan : Pusat Ilmu Teras ‎(9)
expand NameofJabatan : Pusat Multimedia dan Teknologi  ‎(9)
expand NameofJabatan : Pusat Penerbitan ‎(8)
expand NameofJabatan : Pusat Pengajian Fiqh Al-Usrah ‎(7)
1 - 20Next