Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDirektori Kakitangan
Powered By Tech One Solutions - Brunei

Direktori Kakitangan
Foto
  
Jawatan
  
  
  
AlamatPersuratan
  
  
expand NameofJabatan : Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan Kawasan ‎(11)
expand NameofJabatan : Fakulti Pendidikan ‎(10)
expand NameofJabatan : Fakulti Syariah ‎(12)
expand NameofJabatan : Fakulti Usuluddin ‎(9)
expand NameofJabatan : Hal Ehwal Akademik ‎(4)
expand NameofJabatan : Hal Ehwal Pelajar ‎(11)
expand NameofJabatan : Kewangan ‎(8)
expand NameofJabatan : Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam ‎(3)
expand NameofJabatan : Pejabat Pendaftar ‎(2)
expand NameofJabatan : Pejabat Ra'es ‎(4)
expand NameofJabatan : Pejabat Timbalan Ra'es ‎(4)
expand NameofJabatan : Pentadbiran ‎(11)
expand NameofJabatan : Perpustakaan ‎(9)
expand NameofJabatan : Pusat Bahasa ‎(8)
expand NameofJabatan : Pusat Ilmu Teras ‎(9)
expand NameofJabatan : Pusat Multimedia dan Teknologi  ‎(7)
expand NameofJabatan : Pusat Penerbitan ‎(5)
expand NameofJabatan : Pusat Pengajian Fiqh Al-Usrah ‎(2)
expand NameofJabatan : Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan ‎(3)
expand NameofJabatan : Pusat Pengkajian Jawi dan Kitab Turath ‎(2)
1 - 20Next