Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSarjana


PROGRAM PENGAJIAN

1. Sarjana Perguruan Ugama Usuluddin

2. Sarjana Perguruan Ugama Syariah

3. Sarjana Perguruan Ugama Pendidikan Islam

4. Sarjana Perguruan Ugama Sejarah dan Tamadun Islam

5. Sarjana Perguruan Ugama Sastera Islam

6. Sarjana Perguruan Ugama Bahasa Arab

7. Sarjana Perguruan Ugama Kajian Ahli Sunnah Waljama'ah

Sila tekan link di bawah untuk mengisi borang permohonan:

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Telefon: (+673) 2236277 / 8214494
Faks: (+673) 2243203
www.kupu-sb.edu.bn