Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDiploma Tertinggi


BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar dalam program ini adalah Bahasa Melayu. 
Sementara Bahasa Arab akan digunakan bagi mata kursus Bahasa Arab 
dan Bahasa Inggeris bagi mata kursus Bahasa Inggeris.Sila tekan link di bawah untuk mengisi borang permohonan:


Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Telefon: (+673) 2236277 / 8214494
Faks: (+673) 2243203
www.kupu-sb.edu.bn