Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTimbalan Dekan dan Pengarah

TIMBALAN DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Ismail Abas
E-mel :  ismail.abas@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN DEKAN FAKULTI SYARIAH
Hajah Siti Juriah @ Hajah Raneya Fatehah binti Haji Japar
E-mel :  raneya.japar@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Kharhan bin Haji Jait
E-mel : kharhan.jait@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN HAL EHWAL PELAJAR
Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tuah
E-mel :  zainab.tuah@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN PENGARAH PUSAT ILMU TERAS
Dr. Ahmad Yunus bin Kassim
E-mel :  yunus.kassim@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN PENGARAH PUSAT BAHASA
Pengiran Hajah Nurul Majeedah binti Pengiran Haji Hamdan
E-mel :  majeedah.hamdan@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN JAWI DAN KITAB TURATH
Haji Mohammad Shahrol Azmi bin Haji Abdul Muluk
E-mel :  azmi.muluk@kupu-sb.edu.bn