Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPusat Multimedia dan Teknologi

​​​PENGENALAN

Pusat Multimedia dan Teknologi atau ringkasnya PMT merupakan sebuah entiti perkhidmatan sokongan yang menyediakan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  Kemudahan-kemudahan yang disediakan berfokus kepada keperluan-keperluan pengajaran dan pembelajaran serta pentadbiran di kolej universiti ini.

VISI
Beraspirasi untuk menjadi sebuah Pusat Multimedia dan Teknologi yang Memangkin Kemajuan Pendidikan Islam.
"Aspires to be a supportive Multimedia and Technology Centre towards the progress of Islamic Education"

MISI
Meningkatkan Mutu Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
"Enhancing the Quality of Information and Communication Technology Services"

MOTO
Menjana Penggunaan Teknologi.
"Generate the Usage of Technology"

NILAI-NILAI TERAS
Inovatif. Proaktif. Kerjasama.
"Innovative. Proactive. Collaborative"

ASPIRASI
 • Melestarikan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta pentadbiran KUPU SB.
 • Memperkasa kemahiran digital sebagai kemahiran abad ke-21 dalam kalangan warga KUPU SB.
 • Mengukuhkan sinergi dengan bahagian-bahagian lain KUPU SB dalam sama-sama meningkatkan mutu perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

FUNGSI
 • Memberi perkhidmatan dari segi peralatan pembelajaran, perisian komputer kepada semua fakulti, pusat dan bahagian bagi meningkatkan dan memantapkan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di KUPU SB.
 • Menyediakan prasarana yang stabil dan dikemaskini dari masa ke semasa bagi mensejajarkan keupayaan sistem rangkaian dan aplikasi.
 • Meningkatkan kecekapan aktiviti pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pembangunan melalui perkhidmatan ICT.
 • Penempatan pegawai dan kakitangan ICT dari Pusat Kebangsaan E-Kerajaan (EGNC) bagi mengendalikan kerja-kerja ICT.PENTADBIRAN PUSAT

Awang​ Haji Md Zulfadli bin Awang Haji Othman
Ketua PMT / Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I
E-mel :  zulfadli.othman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Haji Muhammad Zul-Azri bin Haji Abdul Rajid
Pegawai Teknologi Pendidikan
E-mel :  zulazri.rajid@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Dayangku Hajah Rosmarini binti Pengiran Haji Morni
Penganalisa Sistem @ DTL
E-mel :  rosmarini.morni@egnc.gov.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Hajah Maslina binti Haji Ahmad
Penjadual (Programmer)
E-mel :  maslina.ahmad@egnc.gov.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Penyelia Sistem 
E-mel :  nurariffin.mansor@egnc.gov.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Awang Haji Abdul Hakim bin Haji Abdul Hamid
Pembantu Teknologi Pendidikan
E-mel :  hakim.hamid@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Mohd Azari bin Haji Metassan
Atendan Pelabuhan
E-mel :  azari.metassan@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

Syahmi Hasif bin Sabtu
Pembantu Bilik Makmal
E-mel :  syahmi.sabtu@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 801

  Muhammad Hadi Asrul bin Haji Othman
  Pekerja Tingkat III
  E-mel : asrul.othman@kupu-sb.edu.bn
  No. Tel : 2 236277 ext 801


E-mel :  admin.pmt@kupu-sb.edu.bn