Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPusat Bahasa

PENGENALAN

Pusat Bahasa mula ditubuhkan pada awal bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Pusat ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Bahasa.  


MISI
Memartabatkan kecemerlangan ilmu perguruan ugama melalui penguasaan pelbagai bahasa. 

MATLAMAT

Melahirkan pendidik yang terlatih dan menguasai bidang bahasa agar darjat diketengahkan di peringkat nasional dan antarabangsa.


OBJEKTIF

  • Mengadakan kursus-kursus bahasa.
  • Melaksanakan kajian dan penyelidikan ilmiah.
  • Mengadakan aktiviti-aktiviti bagi tujuan peningkatan, pemantapan dan pemulihan.
  • Menerbitkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
  • Menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara yang berkaitan dengan bidang bahasa.
  • Memberikan khidmat latihan dan kursus di luar kolej universiti.

PROGRAM YANG DITAWARKAN
 

Pusat Bahasa bertanggungjawab menyedia, menawar dan menilai kursus yang berkaitan dengan bahasa, iaitu Bahasa Melayu, Arab dan Inggeris. Kursus-kursus yang ditawarkan ialah:
1.  Turuq al-Tadris al-Lughah al-'Arabiyyah.
2.  Al-Lughah al-'Arabiyyah.
3.  English Language.
4.  Bahasa Melayu dalam Pendidikan.

PENTADBIRAN PUSAT

Dayangku Nurul Majeedah binti Pengiran Haji Hamdan
Pengarah /Penolong Pensyarah
E-mel :  majeedah.hamdan@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Nurul Azimah binti Abdul Hamid
Timbalan Pengarah / Penolong Pensyarah
E-mel : azimah.hamid@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Pengiran Amirul Amin bin Pengiran Haji Jamaluddin
Penolong Pendaftar
E-mel :  amirul.jamaluddin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 


STAF AKADEMIK

Nurul Atteyia Bahtriyah binti Md Salleh
Penolong Pensyarah
E-mel :  atteyia.salleh@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Norhazimah Nadzirah binti Haji Misli
Penolong Pensyarah
E-mel :  norhazimah.misli@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Roseanita binti Haji Timbang
Pegawai Pelajaran dalam bidang Bahasa Arab
E-mel :  roseanita.timbang@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277


PERKERANIAN

Norkatizah binti Mat Serudin
Pembantu Kerani / Tukang Masak
E-mel :  norkatizah.serudin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 512


E-mel :  pusat.bahasa@kupu-sb.edu.bn