Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPegawai-Pegawai Utama


RA'ES 
Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
E-mel   :  adanan.basar@kupu-sb.edu.bnTIMBALAN RA'ES (PEMANGKU) 
Dr. Abang Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel   :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bnPENOLONG RA'ES (PEMANGKU)
Datin Dr. Hajah Noor Hira bin Haji Noor Kaseh
E-mel   :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn


DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Mikdar Rusdi
E-mel   :  mikdar.rusdi@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI SYARIAH (PEMANGKU)
Azman bin Haji Kassim
E-mel   :  azman.kassim@kupu-sb.edu.bn
DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Prof. Madya Dr. Mohd Zahiri bin Awang Mat
E-mel   :  zahiri.mat@kupu-sb.edu.bnDEKAN PELAJAR
Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian
E-mel   :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn


PENGARAH PUSAT ILMU TERAS
Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
E-mel   :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn


PENGARAH PUSAT BAHASA
Dr. Abang Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel   :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bnPENGARAH PUSAT PENGAJIAN LEPAS IJAZAH DAN PENYELIDIKAN
Datin Dr. Hajah Noor Hira bin Haji Noor Kaseh
E-mel   :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn


PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Haji Mohd Azmi bin Haji Omar
E-mel   :  azmi.omar@kupu-sb.edu.bn
PENGARAH PUSAT KAJIAN FIQH AL-USRAH
Awang Hilman bin Haji Salim
E-mel   :  hilman.salim@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN JAWI DAN KITAB TURATH
Dr Haji Harapandi bin Dahri
E-mel   :  harapandi.dahri@kupu-sb.edu.bn
PENGARAH PEJABAT ANTARABANGSA DAN PERHUBUNGAN AWAM
Pengiran Siti Katijah binti Pengiran Haji Sulaiman
E-mel   :  katijah.sulaiman@kupu-sb.edu.bn
PENDAFTAR (PEMANGKU)
Haji Sufri bin Kurus 
E-mel   :  pendaftar@kupu-sb.edu.bn


BENDAHARI (PEMANGKU) 
Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman
E-mel   :  adi.rahman@kupu-sb.edu.bn