Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPegawai-Pegawai Utama

​​​​



​​​





RA'ES 
Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani
E-mel   :  nasir.rani@kupu-sb.edu.bn




TIMBALAN RA'ES (PEMANGKU) 
Dr. Abang Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel   :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bn
​​



PENOLONG RA'ES (PEMANGKU)
Dr Hajah Norwati binti Haji Abu Bakar
E-mel   :  norwati.bakar@kupu-sb.edu.bn







PENDAFTAR (PEMANGKU)
Awang Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman 
E-mel   :  pendaftar@kupu-sb.edu.bn










BENDAHARI 
Dayang Hajah Amalina binti Awang Haji Tahir
E-mel   :  amalina.tahir@kupu-sb.edu.bn










DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Norashibah binti Haji Awang Besar
E-mel : norashibah.besar@kupu-sb.edu.bn



​​



DEKAN FAKULTI SYARIAH 
Dr. Adibah Husna binti Haji Ismail
E-mel :  adibah.ismail@kupu-sb.edu.bn







DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
(Menjalankan Tugas)
Dr Hajah Norwati binti Haji Abu Bakar
E-mel   :  norwati.bakar@kupu-sb.edu.bn



​​




DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN SAINS KEMASYARAKATAN
(Menjalankan Tugas)
Profesor Madya Dr Mohd Shahril Ahmad Razimi
E-mel   :  shahril.razimi@kupu-sb.edu.bn​










DEKAN PELAJAR
Awang Ali Hardi bin Haji Awang Mohamed
E-mel :  hardi.mohamed@kupu-sb.edu.bn









PENGARAH PUSAT ILMU TERAS

Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian

E-mel :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn








PENGARAH PUSAT BAHASA

Nurul Atteyia Bahtriyah binti Md Salleh

E-mel :  atteyia.salleh@kupu-sb.edu.bn








PENGARAH PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH

Dr. Norasimah binti Haji Omar

E-mel :  norasimah.omar@kupu-sb.edu.bn








PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
(Menjalankan Tugas)
Awang Haji Mohd Azmi bin Haji Omar
E-mel   :  azmi.omar@kupu-sb.edu.bn









PENGARAH PUSAT KAJIAN FIQH AL-USRAH

(Menjalankan Tugas)

Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar

E-mel   :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn






PENGARAH PUSAT PENGAJIAN JAWI DAN KITAB TURATH

Dr.  Pengiran Hajah Norwidayawati binti Pengiran Haji Metusin

E-mel :  norwidaya.metusin@kupu-sb.edu.bn







PENGARAH PEJABAT ANTARABANGSA DAN PERHUBUNGAN AWAM
(Menjalankan Tugas)
Pengiran Siti Katijah binti Pengiran Sulaiman
E-mel   :  katijah.sulaiman@kupu-sb.edu.bn






KETUA PERPUSTAKAAN

(Pustakawan)

Dayang Hajah Razidah binti Haji Jamaluddin

E-mel :  razidah.jamaluddin@kupu-sb.edu.bn



PENGARAH PUSAT MULTIMEDIA DAN TEKNOLOGI

Awang Haji Md Zulfadli bin Awang Haji Othman

E-mel :  zulfadli.othman@kupu-sb.edu.bn



PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN

Dayang Erna binti Omar
E-mel :  erna.omar@kupu-sb.edu.bn