Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIKLAN JAWATAN KOSONG

​​​

​​​​IKLAN JAWATAN KOSONG
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM​JAWATAN

BAHAGIAN

TANGGA GAJI

KEKOSONGAN

BIL. IKLAN

PENOLONG PENDAFTAR
II

UB.1 / UB.1 EB.2
1
KUPU SB/PJW/13-15/24* Sila klik disini --> IKLAN JAWATAN KOSONG​​​​​  <--  bagi mendapat syarat-syarat kelayakan jawatan yang tersebut diatas.

TATACARA PERMOHONAN

1. Sila klik pada borang permohonan Form P1 dibawah:

FORM P1​


* PERHATIAN: Sila baca arahan dan syarat-syarat lain di bawah dengan teliti.

**  Sila pastikan bahawa setiap jawatan yang dipohonkan hendaklah memenuhi syarat-syarat iklan, dan permohonan yang tidak memenuhi syarat iklan tidak akan dipertimbangkan. 

**  Urus setia berhak menolak permohonan (online) yang tidak diisi dengan lengkap dan yang tidak memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan. 

**  Hanya pemohon-pemohon yang memenuhi syarat-syarat dan yang disenaraipendek sahaja akan dipanggil untuk menjalani sesi ujian bertulis /temuduga. 

**  Pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Negara Brunei Darussalam hendaklah memohon melalui online dan menghadapkan salinan hardcopy borang permohonan yang dihantar melalui Ketua Jabatan berserta dengan satu SOKONGAN LAPORAN SULIT mengenai pemohon, laporan PRESTASI TIGA (3) TAHUN KEBELAKANGAN dan SATU SALINAN REKOD PERKHIDMATAN YANG LENGKAP dan TERKINI. 

Dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh awda menduduki ujian bertulis/temuduga jika tidak ada sebarang makluman daripada Pejabat Pendaftar maka permohonan dianggap tidak diperakukan/tidak berjaya.

 

2. Jika ada sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi +673 2236277, semasa waktu pejabat atau emel kepada pendaftar@kupu-sb.edu.bn.

 

Tarikh Buka Permohonan:
30 Mac 2024

Tarikh Tutup Permohonan:
20 April 2024