Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFakulti Pendidikan

PENGENALAN

Fakulti Pendidikan pada asalnya adalah sebuah Jabatan Pendidikan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan KUPU SB yang kemudiannya dinaikkan taraf menjadi sebuah Fakulti pada tahun 2008.

Fakulti ini adalah salah satu dari tiga fakulti yang terdapat di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dan setakat ini telah menawarkan dua program pengajian di samping menawarkan beberapa kursus-kursus singkat yang berkaitan dengan perguruan.

Fakulti Pendidikan bertanggung jawab dalam menyedia, menawarkan kursus–kursus pendidikan bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar KUPU SB.

MATLAMAT
Menyediakan tenaga akademik yang berilmu, beramal dan kemahiran dalam bidang pendidikan.

OBJEKTIF
  • Membantu pelajar dalam memperoleh ilmu dan kemahiran bersesuaian dalam bidang pendidikan
  • Memudahkan usaha pelajar bagi mengenalpasti dan menangani isu – isu serta masalah pendidikan.

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Fakulti Pendidikan menawarkan empat (4) program pengajian:
1.  Sarjana Perguruan Ugama (Kurikulum)
2.  Sarjana Perguruan Ugama (Pengurusan dan Pentadbiran)
3.  Sarjana Perguruan Ugama (Penyeliaan)
4.  Diploma Perguruan Ugama Lepasan IjazahPENTADBIRAN FAKULTI

Dr. Haji Roslan bin Untong
Dekan / Penolong Profesor
E-mel :  roslan.untong@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 142

Dr. Hajah Norwati binti Haji Abu Bakar 
Timbalan Dekan / Penolong Profesor
E-mel :  norwati.bakar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Pengiran Haji Amirul Amin bin Pengiran Haji Jamaluddin
Penolong Pendaftar
E-mel :  amirul.jamaluddin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 417


STAF AKADEMIK


Prof. Madya Dr. Mohd Zahiri bin Awang Mat
Profesor Madya
E-mel :  zahiri.mat@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Prof. Madya Dr. Misnan Jemali
Profesor Madya
E-mel :  misnan.jemali@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dr. Ahmad Yunus bin Kasim
Penolong Kanan Profesor
E-mel :  yunus.kasim@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dr. Ismail Abas
Penolong Kanan Profesor
E-mel :  ismail.abas@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Ali Hardi bin Haji Mohamed 
Penolong Pensyarah
E-mel :  hardi.mohamed@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Norapizah binti Haji Zalani
Penolong Pensyarah
E-mel :  norapizah.zalani@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Ahmad Humaizi bin Samihon
Penolong Pensyarah
E-mel :  humaizi.samihon@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Pengiran Siti Katijah binti Pengiran Sulaiman
Penolong Pensyarah
E-mel :  katijah.sulaiman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Kharhan bin Haji Jait
Penolong Pensyarah 
E-mel : kharhan.jait@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

PERKERANIAN

Nurul Aqilah binti Haji Mohammad
Pekerja Tingkat III
E-mel :  aqilah.mohammad@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277

Dayangku Siti Nuraqilah Nadirah binti Pengiran Abd Rahman
Pekerja Tingkat II
E-mel :  nuraqilah.abdrahman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 
 
Zarinah binti Haji Md Salleh
Pengendali Mesin Pengatur Huruf Tingkat III
E-mel :  zarinah.salleh@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277E-mel :  fakulti.pendidikan@kupu-sb.edu.bn