Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDiploma


PROGRAM PENGAJIAN

1. Diploma Pengajian Tauhid

2. Diploma Pengajian Tafsir dan Hadith

3. Diploma Pengajian Fiqh

4. Diploma Pengajian Fiqh dan Usul Fiqh

5. Diploma Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah


BAHASA PENGANTAR

Bahasa Melayu
Sila tekan link di bawah untuk mengisi borang permohonan:

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Telefon: (+673) 2236277 / 8214494
Faks: (+673) 2243203
www.kupu-sb.edu.bn