Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDiploma

​PROGRAM PEN​GAJIAN DIPLOMA


​Program Diploma khas untuk pemohon yang dalam perkhidmatan:


Pusat Ilmu T​​​eras

(401) Diploma Pengajian Seni al-Qur'an

Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath

​(402) Diploma Pengajian Kitab Turath

(404) Diploma Pengajian Jawi Dan Kaligrafi Islam

​Pusat Kajian Fiqh al-Usrah​​

(403) Diploma Pengajian Fiqh Al-Usrah

Fakulti Usuluddin

(405) Diploma Pengajian Tauhid

(406) Diploma Pengajian Tafsir dan Hadith

​Fakulti Syariah

(407) Diploma Pengajian Fiqh

(408) Diploma Pengajian Fiqh dan Usul Fiqh

​ 

TEMPOH PENGAJIAN

Sepenuh masa: 1 tahun (2 semester).


BAHASA PENGANTAR

Bahasa Melayu


SYARAT KEMASUKAN

• Memperolehi salah satu kelulusan berikut:

1. Sijil Latihan Perguruan Ugama atau sebanding dengannya.

2. Mana-mana kelayakan yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

3. pemohon hendaklah berkhidmat sebagai Guru Ugama tidak kurang dari tiga (3) tahun.


• Lulus dalam ujian kelayakan.

 

Maklumat/syarat tambahan:

  • Bagi Diploma Pengajian Tauhid/Tafsir dan hadith/Fiqh/Fiqh dan Usul Fiqh, pemohon hendaklah berkhidmat sebagai Guru Ugama tidak kurang dari tiga (3) tahun.
  • Bagi Diploma Pengajian Seni Al-Qur'an:
  1. Pemohon akan mengikuti ujian kelayakan yang khusus.
  2. Program adalah disasarkan kepada guru-guru, imam-imam yang berumur di antara 18 hingga 45 tahun.

 

NOTA UMUM: Tekan di siniPermohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2023/2024

dibukakan pada 20 Februari 2023​


Klik di sini untuk memohon
Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Emel: hea@kupu-sb.edu.bn