Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Hal Ehwal Pelajar

PENGENALAN
 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar merupakan salah satu bahagian yang penting  dalam struktur KUPU SB. Ia adalah pusat yang menjadi saluran terancang dan sistematik dalam pengurusan hal ehwal pelajar di luar bidang akademik. Tumpuan utama operasionalnya ialah pengembangan pelajar dari segi akal, rohani dan jasmani serta bakat terutamanya dalam aspek  pembentukan keterampilan personaliti yang sesuai sebagai bakal seorang guru ugama di samping bertanggungjawab mengurus kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan pelajar.

Hal Ehwal Pelajar diketuai oleh Dekan Pelajar dan dibantu oleh Penolong Pendaftar Hal Ehwal Pelajar serta ketua-ketua unit dalam bahagian Hal Ehwal Pelajar.

MISI
Menyediakan perkhidmatan bagi kebajikan, kesejahteraan dan pembangunan sahsiah pelajar dari aspek rohani, intelek, emosi dan jasmani selaras dengan visi dan misi KUPU SB. 

OBJEKTIF
1.  Memberikan motivasi melalui perkhidmatan program yang komprenhensif dan sistematik bagi pembangunan sahsiyah pelajar.
2.   Memberikan pengukuhan ilmu Fardhu 'Ain.
3.   Memberikan dan mengembangkan program pembangunan sahsiyah dan kepimpinan.
4.   Menggalak dan melibatkan pelajar dalam aktiviti kemasyarakatan.

FUNGSI
  • Merancang, memantau perkhidmatan dan kemudahan kepada pelajar di samping berusaha menyediakan suasana kampus khususnya kolej kediaman yang kondusif untuk pembelajaran dan pembangunan sahsiah pelajar.
  • Merancang , mengurus dan memantau kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan pelajar agar mereka dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajian mereka.
  • Melahirkan dan meningkatkan kualiti kepimpinan organisasi pelajar dengan menjana kepimpinan dan sahsiah pelajar melalui perancangan aktiviti-aktiviti berpesatuan, kerohanian, kesenian dan kebudayaan Islam, sukan dan rekreasi, keusahawanan, informasi dan publisiti, dan khidmat masyarakat.
  • Merancang, mengurus dan menyelaras kewangan pelajar.
  • Merancang dan mengurus dasar-dasar dan peraturan berkaitan dengan fungsi dan pengurusan Hal Ehwal Pelajar.
  • Merancang, mengurus dan memantau pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar.
  • Merancang, mengurus dan memantau aktiviti pembangunan sahsiah, kerohanian, kesenian dan kebudayaan, latihan dan kepimpinan pelajar.
  • Merancang, mengurus dan memantau aktiviti perkhidmatan dan kebajikan pelajar.
  • Merancang dan menyediakan aktiviti perkembangan tenaga kerja Bahagian Hal Ehwal Pelajar. 

PENTADBIRAN HEP

Ali Hardi bin Haji Mohamed
Dekan / Penolong Pensyarah
E-mel :  alihardi.mohamed@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Norapizah binti Zalani
Timbalan Dekan / Penolong Pensyarah
E-mel : norapizah.zalani@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Amshahnoorwadi binti Haji Yakub
Penolong Pendaftar
E-mel :  amshah.yakub@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 368

Haji Noradi Hishamuddin bin Haji Ahmad
Penolong Pegawai Kesejahteraan (Siswa)
E-mel :  noradi.ahmad@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 303

Hajah Norainun binti Haji Samsu
Penolong Pegawai Kesejahteraan (Siswi)
E-mel :  nurainun.samsu@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 303

Hajah Mariah binti Haji Kamis
Penyelia Asrama
E-mel :  mariah.kamis@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 368

Amirul Amirunizam bin Moksin
Penyelia Asrama Tingkat III
E-mel :  amirul.moksin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 368

Hajah Asmah binti Haji Suhaili
Unit Perkembangan dan Sakhsiyah Pelajar
E-mel :  asmah.suhaili@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 368

Pengiran Hjh Julaiha binti Pengiran Haji Damit
E-mel :  julaiha.damit@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 368

Dayangku Siti Nuraqilah Nadirah binti Pengiran Abd Rahman
Pekerja Tingkat II
E-mel :  nuraqilah.abdrahman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Norizan binti Haji Yahya
Pembantu Kerani
E-mel :  norizan.yahya@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 303

Suryani binti Haji Mat Omar
Pembantu Kerani
E-mel :  suryani.omar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 303