Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAhli Majlis

​​​AMjawi1.jpg

​​​​pm.jpg


PENGERUSI

MENTERI HAL EHWAL UGAMA

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Hj Awg Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Hj Awang Othman


tpm.jpg


TIMBALAN PENGERUSI

TIMBALAN MENTERI HAL EHWAL UGAMA

Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan


AHLI_AHLI


AHLI MAJLIS UGAMA ISLAM

Yang Mulia Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin

AHLI MAJLIS UGAMA ISLAM 

Yang Mulia Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof

AHLI MAJLIS UGAMA ISLAM 

Yang Arif Dato Seri Setia Awang Haji Tasim bin Haji Akim


​AHLI LAIN YANG DILANTIK

Yang Mulia Dato Paduka Haji Abdul Saman bin Haji KaharAHLI LAIN YANG DILANTIK

Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman


AHLI LAIN YANG DILANTIK

Yang Mulia Haji Abdul Hamid @ Sabli bin Haji Arsad

mufti.jpg


MUFTI KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 

Yang Berhormat Pehin Dato Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned​​


PEGUAM NEGARA 
ketua hakim syr.jpg


KETUA HAKIM SYAR'IE 

Yang Berhormat Pehin Orang Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Awang Besar

sut kheu.jpg


SETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim

sut moe.jpgSETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad

sut kwgn.jpgSETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN KEWANGAN DAN EKONOMI 

Yang Mulia Dayang Suraya Binti Haji Jaidin 

naib canselor ubd.jpgNAIB CANSELOR UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

​Yang Mulia Dr. Hazri bin Haji Kifle

rektor.jpgREKTOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 

Yang Mulia Dr Haji Norarfan Bin Haji Zainal
      


KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

Yang Mulia Dr. Norfarizal bin Othman 


RA'ES KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN 

Yang Mulia Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani​


​      pmk pndftr.jpg


SETIAUSAHA MAJLIS

PENDAFTAR KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

Yang Mulia Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman (Pemangku)