Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Makluman

Manage PermissionsManage Permissions

IKLAN JAWATAN KOSONG

Jawatan Penolong Pensyarah (PT1) dan Pensyarah (PT1A)-     


  • Sila klik pada nama jawatan dibawah untuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat kelayakan bagi jawatan tersebut.  

(1)

Peraturan 7 (a)

BILANGAN IKLAN:  KUPU SB/PJW/03/2020

JAWATAN  :  PENOLONG PENSYARAH (PT1) / PENSYARAH (PT1A)

BAHAGIAN  :  II

TANGGAGAJI  :  PT1 ($2,905 - $ 3,000 - $3,095 - $3,190)

 ATAU    

 PT1A ($3,190-$3,300-$3,410-$3,520-$3,640-$3,760  EBKhas $3,880–$4,240)

JABATAN/KEMENTERIAN  :  KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

KEKOSONGAN  :  1 KEKOSONGAN

Sila klik dan isikan BORANG KUPU SB/P1 sebelum tarikh tutup pada Isnin, 20 April 2020.


(2)

Peraturan 38 (b)

BILANGAN IKLAN:  KUPU SB/PJW/06/2020

JAWATAN  ;  PENOLONG PENSYARAH (PT1) / PENSYARAH (PT1A)

BAHAGIAN  :  II

TANGGAGAJI  :  PT1 ($2,905 - $ 3,000 - $3,095 - $3,190) 

ATAU 

PT1A ($3,190-$3,300-$3,410-$3,520-$3,640-$3,760  EBKhas $3,880–$4,240)

JABATAN/KEMENTERIAN  :  KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

KEKOSONGAN  :  1 KEKOSONGAN

Sila klik dan isikan BORANG KUPU SB/P1 sebelum tarikh tutup pada Sabtu, 25 April 2020.


(3)

Peraturan 38 (b)

BILANGAN IKLAN:  KUPU SB/PJW/06/2020

JAWATAN  : PENSYARAH (PT1A)

BAHAGIAN  :  II

TANGGAGAJI  :  

PT1A ($3,190-$3,300-$3,410-$3,520-$3,640-$3,760  EBKhas $3,880–$4,240)

JABATAN/KEMENTERIAN  :  KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

KEKOSONGAN  :  1 KEKOSONGAN

Sila klik dan isikan BORANG KUPU SB/P1 sebelum tarikh tutup pada Sabtu, 25 April 2020.


  • Borang-borang permohonan yang sudah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat:

PENDAFTAR,

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN,

KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,

BANDAR SERI BEGAWAN, BA2111

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.


Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Tel : (+673) 2236277      Faks : (+673) 2225226          


Attachments