Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pandangan Graduan

Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran)

Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran) - Dalam tempoh tersebut pengajaran yang amat penting bagi saya adalah cara seseorang pengurus dan pentadbir sekolah mempraktikkan teori-teori pengurusan dan pentadbiran di dalam sesebuah sekolah, lalu menteorikan segala praktikal yang dilaksanakannya berdasarkan situasi yang benarbenar berlaku.
Attachments