Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pandangan Graduan

Manage PermissionsManage Permissions

Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin)

Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) - Tidak ada perkataan ‘terlambat’ dalam menuntut dan menimba ilmu. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam diri saya selaku mahasiswa latihan dalam perkhidmatan dan juga sebagai seorang suami dan bapa kepada 4 orang anak. Sepanjang pengajian saya, faktor masa adalah merupakan cabaran yang hebat dalam membahagikan masa terutama kepada keluarga, pendidikan anak-anak dan tanggungjawab kepada kedua orang tua di samping memberikan khidmat kepada masyarakat.
Attachments