Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPusat Penerbitan

​PENGENALAN
Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan ditubuhkan untuk menyebarluaskan pengalaman, hasil penyelidikan dan tulisan ahli akademiknya kepada warga kampus khususnya dan masyarakat Negara Brunei Darussalam serta serantau umumnya.  Pusat Penerbitan mengambil inisiatif untuk menjadikan hasil tulisan ahli akademik tersebut sebagai manuskrip yang berpotensi untuk diterbitkan.

FUNGSI
 • Menerbitkan bahan-bahan ilmiah para sarjana dan ilmuan Negara Brunei Darussalam lulusan dalam dan luar negeri.
 • Mengendalikan penerbitan buku, jurnal, prosiding dan buletin.
 • Mengendalikan penerbitan kerja-kerja rampaian seperti buku program, brosur, sijil dan lain-lain.
 • Merancang dan menentukan pengeluaran buku.
 • Mengumpul, menilai, menyunting, menyemak bahan-bahan yang akan diterbitkan.
 • Mempromosikan buku-buku terbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan di peringkat lokal dan luar negeri.

MATLAMAT

 • Menggalakkan setiap ahli akademik Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan khususnya untuk menyelidik, menulis dan menerbitkan hasil penyelidikan mereka.
 • Menerbitkan buku-buku ilmiah berkualiti, khususnya di bidang pendidikan dan perguruan ugama dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.
 • Memberikan kupasan dan maklumat bernas terhadap sesuatu topik atau isu mengenai pendidikan menerusi Jurnal Perguruan yang diterbitkan setahun sekali.
 • Menyampaikan berita terkini dan maklumat kegiatan KUPU SB menerusi penerbitan buletin Kolej Universiti yang diterbitkan secara berkala (dwitahunan).

  PENTADBIRAN PUSAT

  Dyg Erna binti Omar
  Ketua Penerbitan / Penerbit Kanan
  E-mel :  erna.omar@kupu-sb.edu.bn
  No. Tel : 2 236277
   Hajah Rakiah binti Tuah
   Penolong Pegawai Penyemak Tingkat II
   E-mel :  rakiah.tuah@kupu-sb.edu.bn
   No. Tel : 2 236277​
   Nor Ara binti Haji Abdul Rahman
   Pengendali Mesin Penyusun Taipgambar Tingkat I
   E-mel : norara.rahman@kupu-sb.edu.bn
   No. Tel : 2 236277
    Azari bin Haji Mat Zahari
    Pengendali Mesin Pengatur Huruf Tingkat III
    E-mel : azari.matzahari@kupu-sb.edu.bn
    No. Tel : 2 236277
     Shamran bin Haji Mohd Said
     Pengendali Mesin Cetak Offset Tingkat IV
     E-mel : shamran.said@kupu-sb.edu.bn
     No. Tel : 2 236277
      Tirahmad binti Abdullah Sani
      Penjilid Tingkat IV
      E-mel : tirahmad.sani@kupu-sb.edu.bn
      No. Tel : 2 236277
     Nurul Aqilah binti Haji Mohammad
     Pekerja Tingkat III
     E-mel :  aqilah.mohammad@kupu-sb.edu.bn
     No. Tel : 2 236277
   Pengiran Timbang bin Pengiran Haji Serudin
   Pekerja Tingkat V
   E-mel : timbang.serudin@kupu-sb.edu.bn
   No. Tel : 2 236277


   E-mel :  pusat.penerbitan@kupu-sb.edu.bn