Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKeterangan Program


DOKTOR FALSAFAH


Syarat Kemasukan

1. Memperolehi ijazah Sarjana Perguruan Ugama dari KUPU SB. 

atau

2. Memperolehi ijazah Sarjana Pengajian Islam atau yang sebanding dengannya dari mana mana Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

atau

3. Mempunyai kelayakan ikhtisas dari badan profesional yang diiktiraf. 

atau

4. Mempunyai kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB. 

dan

5. Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.


Tempoh Pengajian

1. Sepenuh Masa:

Minimum tiga (3) tahun atau enam (6) semester biasa. Maksimum empat (4) tahun atau lapan (8) semester biasa. 

2. Separuh Masa: 

Minimum tiga (3) tahun atau enam (6) semester biasa. Maksimum enam (6) tahun atau 12 semester biasa.

3. Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.


SARJANA

Syarat Kemasukan

1. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dari KUPU SB dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 atau mana-mana Ijazah Sarjana Muda PendidikanIslam dengan mendapat sekurang - kurangnya pangkat Jayyid atau yang sebanding dengannya dari mana-mana Institusi Pengajian  Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

Bagi mod Tesis Penuh,pemohon hendaklah memperolehi ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dari KUPU SB atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB dengan PNGK 3.50 atau pangkat Jayyid Jiddan ke atas.

dan

2. Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.


Tempoh Pengajian

1. Sepenuh Masa:
Minimum satu setengah (1 ½) tahun atau tiga (3) semester biasa. Maksimum dua (2) tahun atau empat (4) semester biasa.

2. Separuh Masa:
Minimum satu setengah (1 ½) tahun atau tiga (3) semester biasa. Maksimum empat (4) tahun atau lapan (8) semester biasa.

3. Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.

Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar kursus-kursus dalam program ini adalah Bahasa Melayu. Dalam penyiapan projek, disertasi atau tesis, calon boleh memilih sama ada Bahasa Melayu, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris dalam penulisan.


SARJANA MUDA

Syarat Kemasukan

1. Mempunyai Diploma Tertinggi Perguruan Ugama dari KUPU SB atau yang sebanding dengannya. 

atau

2. Lulus dalam Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei (STPUB).

*Pemohon Sarjana Muda Perguruan Ugama Pendidikan Bahasa Arab hendaklah mendapat sekurang-kurangnya pangkat JAYYID dalam Lughah Arabiyyah dan Qawaid Arabiyyah atau yang sebanding dengannya). 

atau

3. Lulus sekurang-kurangnya dua (2) mata pelajaran dengan memperolehi sekurang-kurangnya pangkat ‘C’ termasuk salah satu daripadanya Usuluddin atau Syariah dalam Brunei - Cambridge GCE peringkat ‘A’ atau yang sebanding dengannya dan lulus dalam Peperiksaan Sijil Sekolah Rendah Ugama Brunei Darjah VI atau mana-mana sijil yang sebanding dengannya.

4. Calon dikehendaki:

i. Boleh membaca al-Qur’an dengan baik.

ii. Boleh membaca dan menulis jawi dengan baik.

iii. Lulus dalam ujian kelayakan dan kesihatan.


Tempoh Pengajian

1. Tempoh pengajian biasa adalah empat (4) tahun atau lapan (8) semester.

2. Senat boleh mempertimbangkan tempoh minimum dan maksimum pengajian mengikut kesesuaian.


Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar adalah dalam Bahasa Melayu. Sementara Bahasa Arab akan digunakan bagi kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris bagi kursus Bahasa Inggeris.

2. Bagi Program Sarjana Muda Perguruan Ugama Pendidikan Bahasa Arab, bahasa pengantar bagi kursus-kursus pengajian Islam adalah dalam Bahasa Arab.


DIPLOMA TERTINGGI

Syarat Kemasukan
1. Memperolehi Diploma Perguruan Ugama dari KUPU SB atau yang sebanding dengannya.

atau

2. Pemegang Sijil Pelajaran Ugama Brunei (SPUB) boleh  dipertimbangkan tertakluk kepada penilaian Jawatankuasa Kemasukan dan pengesahan senat KUPU SB.

atau

3. Lulus sekurang-kurangnya satu (1) mata pelajaran sama ada Usuluddin atau Syariah dalam Brunei Cambridge GCE A’ atau yang sebanding dengannya, dan lulus dalam Peperiksaan Sijil Sekolah
Rendah Ugama Brunei Darjah VI atau
mana-mana sijil yang sebanding
dengannya.

4. Calon dikehendaki:
i. Boleh membaca al-Quran dengan baik.

ii. Boleh membaca dan menulis jawi dengan baik.

iii. Lulus dalam ujian kelayakan dan
kesihatan.

Tempoh Pengajian
Tempoh pengajian biasa adalah tiga (3) tahun atau enam (6) semester.  Senat boleh mempertimbangkan tempoh minimum dan maksimum pengajian mengikut kesesuaian.

DIPLOMA

Syarat Kemasukan

1. Memperolehi Sijil Latihan Perguruan Ugama atau sebanding dengannya.

2. Telah berkhidmat sebagai Guru Ugama tidak kurang dari tiga (3) tahun.

3. Atau mana-mana kelayakan yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

4. Lulus dalam ujian kelayakan.

 

Tempoh Pengajian

Sepenuh masa: 1 Tahun (2 semester)

 

DIPLOMA LEPASAN IJAZAH

Syarat Kemasukan

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian Islam atau yang sebanding dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

 

Tempoh Pengajian

1. Sepenuh masa:

Satu (1) tahun/ Dua (2) Semester

2. Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.