Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Makluman

Manage PermissionsManage Permissions

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I & PENDAFTARAN KURSUS PENGAJIAN (PKP) BAGI SEMESTER II - SESI 2018/2019


BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK - Pengumuman dan Makluman Terkini: 

_______________________________________________________________________________________________________

1. Jadual Perkuliahan Semester II Sesi 2018/2019. (Klik di sini)


2. Pendaftaran Kursus Pengajian (PKP) bagi Semester II Sesi 2018/2019.  (Klik di sini)

  (PENTING! - Makluman tambahan - klik di sini) (Kemaskini Senarai Kursus - 07/01/2019)


3. Keputusan Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2018/2019:

Dimaklumkan keputusan rasmi Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2018/2019 bagi program berikut:

 1. Sarjana Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 1.
 2. Sarjana Perguruan Ugama (Syariah) tahun 1.
 3. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) tahun 4 (2014).
 4. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) tahun 4.
 5. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Syariah) tahun 4 (2014).
 6. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Syariah) tahun 4.
 7. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 1.
 8. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 2.
 9. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 3.
 10. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pengajaran Bahasa Arab) tahun 1.
 11. Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pengajaran Bahasa Arab) tahun 2.
 12. Diploma Tertinggi  Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 1.
 13. Diploma Tertinggi  Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 2.
 14. Diploma Tertinggi  Perguruan Ugama (Pendidikan Islam) tahun 3.
 15. Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah.
 16. Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Khas).
 17. Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua).
 18. Diploma Pengajian (Seni Al-Qur'an).
 

PERHATIAN KEPADA MAHASISWA/I:

 1. Keputusan Peperiksaan adalah tertakluk kepada pengesahan Senat Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.
 2. Sebarang permohonan/rayuan menyemak semula keputusan hendaklah ditujukan bertulis kepada Pendaftar KUPU SB dan diserahkan kepada Bahagian Hal Ehwal Akademik KUPU SB dalam tempoh tiga (3) hari waktu bekerja dari tarikh keputusan disiarkan.
 3. Keputusan calon-calon yang menduduki peperiksaan khas akan disiarkan kemudian.
 4. Slip Keputusan Peperiksaan boleh diambil di kaunter Bahagian Hal Ehwal Akademik, KUPU SB pada waktu bekerja bermula pada 02 Januari 2019.


Unit Peperiksaan & Pengijazahan,
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
(Kemaskini 07/01/2019) - (3 makluman oleh Abdullah bin Hj Zaini, Penolong Pendaftar (Peperiksaan) HEA)


Attachments