Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Makluman

Manage PermissionsManage Permissions

JAWATAN KOSONG YANG DI TAWARKAN DI KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

Sila klik pada nama jawatan yang berkenaan di bawah ini â€‹bagi keterangan lebih lanjut :


PERATURAN 38(b)

Dibukakan kepada pegawai-pegawai dan kakitangan/tenaga-tenaga akademik tempatan yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan jabatan-jabatan di bawahnya, yang memenuhi syarat-syarat kelayakan atau kriteria-kriteria yang di kehendaki bagi jawatan tersebut.

1) JAWATAN :  Penolong Pensyarah (PT1) / Pensyarah (PT1A) -   Bahagian II

2) JAWATAN :  Penolong Profesor  -    Bahagian II


PERATURAN 7(A)

Di bukakan kepada orang ramai, pegawai-pegawai/tenaga-tenaga akademik tempatan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam Negara Brunei, yang memenuhi syarat-syarat kelayakan atau kriteria-kriteri yang di kehendaki bagi jawatan tersebut.

1) JAWATAN :  Penolong Pensyarah (PT1) / Pensyarah (PT1A)  -    Bahagian II


Bagi yang berminat untuk memohon jawatan di atas, sila muat turun dan isi dengan lengkap BORANG KUPU SB/P1 dengan menyertakan salinan-salinan Surat Beranak, Kad Pintar, Surat-surat Akuan, Sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran paspot sebelum tarikh tutup iklan pada 15 Disember 2018.


Hantarkan ke alamat :

PENDAFTAR,

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN,

KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,

BANDAR SERI BEGAWAN, BA 2111

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Telefon ;  (+673) 2236277

Faks  :  (+673) 2225226

Attachments